Zavolejte nám +420 737 032 142
DECODANCE»SMLUVNÍ PODMÍNKY

Všeobecné smluvní podmínky Decodance s.r.o.

 Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP”) upravují nákup v internetovém obchodě provozovaném společností DecoDance s.r.o. VSP blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je DecoDance s.r.o., se sídlem Praha 3, Lucemburská 33, Praha 3, 130 00, IČO: 24816493, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C. 176950 (dále jen DECODANCE).  Veškeré kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“.

 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou na straně prodávajícího podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb . v platném znění).

 Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, uzavřená mezi DECODANCE jako prodávajícím a kupujícím, který při uzavírání a plnění této kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.

Prodávající (dodavatel) – je DECODANCE s.r.o.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje DECODANCE svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží za podmínek uvedených v těchto VSP. Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy DECODANCE zaslala kupujícímu email označený jako „potvrzení objednávky”. Od doručení tohoto emailu vzniká mezi DECODANCE a kupujícím kupní smlouva, jakož i práva a povinnosti pro smluvní strany vyplvající z kupní smlouvy a těchto VSP, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Všeobecné pbchodní podmínky (VSP) – smluvní ujednání upraavující některá práva a povinnosti DECODANCE a Kupujícího. Kupující objednáním zboží v internetovém obchodě vyslovuje svůj souhlas s těmito VSP platnými a účinnými v okamžiku odeslání své objednávky a je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředku dálkové komunikace

V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím sítě Internet má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Kupující musí v této lhůtě doručit DECODANCE oznámení, že odstupuje od uzavřené kupní smlouvy.

Pokud se kupující rozhodne od kupní smlouvy s DECODANCE odstoupit dle ustanovení § 53 odst. 7 ObčZ, je povinen ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží toto vrátit tj. doručit zpět DECODANCE. Prosíme, aby v písemném odstouení  od smlouvy bylo vždy uvedeno:

- výslovné odstoupení od kupní smlouvy,

 - dostatečná identifikace kupujícího

 - číslo bankovního účtu, na který má být zaplacená kupní cena vrácena (popř. způsob, jakým chcete vrátit částku odpovídající kupní ceně).

 DECODANCE je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy mu bylo odstoupení  od smlouvy oznámeno.

 Vyřízení objednávky

Po odeslání objednávky kupujícím je na jeho emailovou adresu uvedenou při objednávce zboží odesláno „potvrzení objednávky”. Potvrzením objednávky ze strany DECODANCE vzniká mezi ním a kupujícím kupní smlouva. Objednávky zboží, které máme skladem jsou odeslány do 24hodin. U objednávek zboží, které nemáme skladem expedujeme během doby uvedené u takového zboží (obvykle 14 dnů). Maximální doba dodání zboží, které není skladem je 30 dnú a zákazník o této lhůtě bude předem informován.

 Pokud je součástí jedné objednávky zboží skladem a zboží, které skladem nemáme, je zákazník kontaktován a jsou mu nabídnuty alternativy:

 1. zaslat zboží, které je skladem a zboží, které skladem není, odeslat  v dodatečné zásilce, jejíž dopravné a balné je kupující povinnen uhradit samostatně.

2. kompletace objednávky - veškeré zboží zaslat v jediné zásilce až v momentě, kdy se naskladní veškeré zboží vobjednávce kupujícího.

 Podmínky Dodání

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty a.s., případně je možné si ho vyzvednou osobně po telefonické dohodě. Telefonický kontakt naleznete v sekci „Kontakty“.

Česká pošta – doporučený balíček/cenný balík při platbě předem na bankovní účet

Pokud si zvolí zákazník doručení zboží na svou adresu a cenu zboží uhradí předem na bankovní účet DecoDance, bude zboží odesláno jako doporučený balíček. Poštovné a balné pro tento typ balíku činí 75Kč. Objednané zboží, které je skladem odesíláme zpravidla následující pracovní den. Zásilka je uložena na poště maximálně 2 týdny, do té doby je třeba ji vyzvednout.

Česká pošta – doporučený balíček/cenný balík při zvolení zaplacení ceny zboží dobírkou

Pokud si zvolí zákazník doručení zboží na svou adresu a cenu zboží uhradí dobírkou při doručení pracovníkovi České pošty a.s., bude zboží odesláno jako doporučený balíček. Poštovné a balné pro tento typ balíku činí 102Kč. 

Upozornění: Objednávka je závazná. Pokud zásilka na dobírku není vyzvednuta je prodávající oprávněn požadovat náklady za expedici a uhrazení poštovného.

Osobní vyzvednutí po tel. dohodě

Objednané zboží si také můžete vyzvednout po telefonické dohodě přímo v našem skladě na adrese Lucemburská 33/1579, Praha 3, 130 00. Jakmile bude pro Vás zboží připraveno, zašleme Vám e-mail a telefonicky se domluvíme na termínu vyzvednutí.

Zásilka do zahraničí

Zboží je možné zaslat i do zahraničí, a to do zemí Evropské unie. Zboží bude zasláno do zahraničí pouze po zaplacení kupní ceny a nákladů na dodání předem na bankovní účet DECODANCE.

Orientační ceny poštovného do zahraničí:

  • Slovensko – 260 Kč včetně DPH
  • Ostatní evropské země – 430 Kč včetně DPH.

Platební podmínky

Dobírka v hotovosti

Nejpoužívanější způsob platby. Peníze v hotovosti platíte za zboží až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli. 

 Bankovní převod předem

Po obdržení  Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený u Fio banky a.s. Po obdržení platby je zásilka ihned expedována.

Při osobním odběru Vám předáme fakturu, který uhradíte bankovním převodem. 

 Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců.

 Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet na zboží nebo jeho součást nová záruka v délce 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo běžným opotřebením.

 Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí uvedené lhůty, má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

2. Nalezne-li kupující na zboží dodaném internetovým obchodem provozovaným DECODANCE  vadu, může uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem na emailové adrese info@decodance.cz. Kupující musí sdělit své jméno, adresu, telefon (e-mail), číslo objednávky nebo číslo daňového (prodejního) dokladu a především detailně popsat důvod reklamace (popsat vadu, případně důvod nespokojenosti se zbožím).

3. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 prodávající informuje kupujícího o následném postupu. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny, a to bez zbytečného odkladu po obdržení reklamovaného zboží. Volba mezi nároky z vad zboží je na kupujícím.

4. Se zbožím je nutné vrátit i fakturu, bez ní bohužel nemůže být reklamace vyřízena.

5. Zásilky na dobírku nebudou přijaty. Zasíláte-li nám zásilku zpět, vždy nás předem informujte. Neavizované zásilky nejsou z technických důvodů přijímány. Náklady na poštovné a balné se nevrací.

6. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z užívání výrobků, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 20% a jsou konečné. Součástí zásilky je řádný daňový doklad. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste ho objednali, bez ohledu na změny.

 Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté prodejci budou použity pouze pro účely sjednání smluvního vztahu, vyřízení objednávky, prodávající je oprávněn tyto údaje shromažďovat a zpracovávat až do odvolání tohoto souhlasu kupujícím. Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům (výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou údaje poskytnuty v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží) a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete emailem požádat o jejich změnu či vymazání, popř. využít svých dalších zákonných práv. Své údaje můžete také měnit v sekci Váš účet.

Zrušení objednávky (odstoupení od smlouvy)

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy jednostranně odstoupit bez udání důvodu do aokmžiku, kdy bylo zboží k němu odesláno. V odstoupení od smlouvy v takovém případě musí kupující uvést:

- číslo objednávky a

- identifikaci kupujícího

Odstoupení od smlouvy ze strany DECODANCE

V případě, že DECODANCE není schopen uspokojit objednávku kupujícího, a to zcela, nebo z části, pak se DECODANCE zavazuje kontaktovat kupujícího a domluvit se na dalším postupu. V případě, že kupujícího nelze kontaktovat, vyhrazuje si DECODANCE právo od kupní smlouvy odstoupit.

Termíny pro vrácení peněz

DECODANCE se zavazuje vrátit na účet zákazníka veškeré finanční závazky vyplývající např. z odstoupení od kupní smlouvy, vrácení předem zaplacené objednávky, reklamace apod. nejpozději do 20 kalendářních dnů od přijetí oprávněného požadavku ze strany zákazníka.

Závěrečné ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou účinné od 1. 7. 2011. DECODANCE  je oprávněn tyto VSP měnit. Kupní smlouva se řídí VSP ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.