Zavolejte nám +420 737 032 142
DECODANCE»BEZPEČNOST

BEZPEČNOST

VAROVÁNÍ! POZOR!

Polymerové modelovací hmoty jsou určené pouze pro děti ve věku nad 8 let a jejich zpracování musí probíhat pod dohledem dospělé osoby.

Před použitím si přečtěte návod a řiďte se jím. Uložte si ho pro uchování důležitých informací o výrobku.

PRVNÍ POMOC

V případě náhodného přehřátí nebo vdechnutí jedovatých plynů: dostaňte osobu na čerstvý vzduch a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. V případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc neprodleně. K lékaři s sebou vezměte chemikálii a/nebo výrobek společně s obalem. V případě úrazu vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

DOPORUĆENÍ PRO DOSPĚLÝ DOHLED

Přečtěte si a dodržujte tento návod, bezpečnostní pokyny a informaci o první pomoci. Uložte si je pro případné další reference

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Děti pod udaný věkový limit a zvířata by neměla mít přístup do místa, kde se s hmotou pracuje. Skladujte chemické hračky mimo dosah malých dětí. Umyjte si ruce po skončení činnosti. Vyčistěte po použití veškeré nástroje a příslušenství. Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo dodáno v sestavě nebo doporučeno v návodu k užití. Nejezte, nepijte, ani nekuřte v místě, kde se s hmotou pracuje. Nevkládejte si hmotu do úst. Nepřekračujte teplotní limit 130°Celsia, neboť tím může dojít k tvorbě nebezpečných plynů. Nevytvrzujte déle než 30 minut. Vytvrzování není součástí funkce hmoty a mělo by za všech okolností probíhat pod dohledem dospělé osoby. Používejte domácí teploměr, např. bimetalový, k měření teploty v troubě. Nepoužívejte skleněný teploměr.

NEPOUŹIVEJTE MIKROVLNNOU TROUBU PRO VYTVRZOVÁNÍ!

LIKVIDACE

Hmota může být umístěna do běžného domovního odpadu.